Tagged: Azerbaycan Türkleri

Azeri halkı Azeriler Azeri Türkleri 0

Azeri halkı Azeriler Azeri Türkleri

Azerbaycan türklerine verilen bir diğer isimdir Azeri. Azeriler olarak da kullanılır. İngilizcede Azerbaijani yada kısaca Azeri denilmektedir. Azerbaycan halkı çoğunluk olarak Türk olduğu için azeri türkü ibaresi de kullanılmaktadır.