Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Moskova Mart 1922′de Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ni ilan etti. Aralık 1922′de bu cumhuriyet Sovyetler Biliği’ni oluşan ilk 4 cumhuriyetten biri oldu. 1936 yılında bu cumhuriyet 3 kısıma ayrıldı. Azerbaycan toprakları Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni oluşturdu. II. Dünya Savaşı sırasında Azerbaycan Sovyetler Birliği’nin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayarak önemli bir rol oynadı. Nazi Almanyası’nın orduları 1941 yılında Kafkasya’ya kadar ilerlediler ama Azerbaycan’a girmeden durduruldular.

1969 yılında Azeri siyasetçi Haydar Aliyev Moskova tarafından Azerbaycan Komünist Partisi’nin genel sekreterliğine getirildi. 1982 yılında Aliyev SSCB Komünist Partisinin Politbürosuna atanan ilk Müslüman üye oldu. 1980′li yılların sonlarında SSCB devlet başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından geliştirilen Perestroyka ve Glasnost siyaseti Kafkas cumhuriyetlerine yeni özgürlükler sağladı. Ancak bu özgürlükler öteden beri bastırılmış milliyetçilik duygularını da yüzeye çıkardı. Ermeniler yüzbinlerce Azeriyi Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ’dan ve Ermenistan topraklarından sınırdışı ettiler. Azerbaycan da bir çok Ermeniyi Sumkayıt ve Bakü’den sınırdışı ederek buna cevap verdi. Sovyetler Birliği Azerbaycan’da sıkıyönetim ilan etti. 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de yapılan gösterilerde 132 gösterici Sovyet askerleri tarafından öldürüldü.

Azerbaycanli

Azerbaycanlı - esasen Azerbaycan, Irak, Türkiye, Gürcistan, Rusya, İran hem de diğer bazı devletlerde yaşayan ve ana dilleri Azerbaycan dili olan Türk halkı.

You may also like...

1 Response

  1. Courtney Gusewelle dedi ki:

    x o hiam ntvd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir