Azerbaycan turizm için kamp ve tesisler

Azerbaycan turizm için kamp ve tesisler araştırmamız. Azerbaycan’da turistler için kurulmuş kamp ve tesisler çeşitli bölgelerde dağılmış olup ülkeye gelen turistlere konaklama imkanı sağlanmıştır.

Turistik Kamplar: Azerbaycan’da turistler için kurulmuş kamplar çeşitli bölgelerde dağılış gösterir. Bunlar arasında özellikle; Bakü-Garadağ, Mıngeçevir, Hacıkent, Şuşa, Naftalan, Gebele, Zagatala, Lenkeran ve Yalama’dakiler büyük önem taşır. Ancak bunlar içerisinde sadece Yalama’daki kamplar 1000 yatak kapasitesini aşmaktadır. Diğer kamplar ise, 1000 yatak kapasitesinin altındadır.

Azerbaycan’da esas turizm mevsimi daha çok Mayıs’tan Ekime kadar maksimum 6 ay devam eder. Buna karşılık, Yalama, Zagatala, Şuşa ve Bakıdakı turist kampları ise bütün yıl hizmete açıktır.Dinlenme Tesisleri: Azerbaycan’da toplam 98 dinlenme tesisi yer almakta olup bunlar 1998 yılı itibariyle 18.224 yatak kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Bunların tesis türleri itibariyle dağılımı ve yatak sayıları aşağıdaki tabloda açıkça gösterilmiştir.

Tablo 1. Azerbaycan’daki dinlenme tesis türleri ve kapasiteleri

Tesis Türleri Tesis Sayısı Yatak Sayısı

Tedavi-Dinlenme Amaçlı Tesisler 48 10.914

Dinlenme Evleri ve Pansiyonlar 13 845

Dinlenme Kampları 27 1461

Turistik Oteller ve Turizm Kampları 10 5004

Toplam 98 18.224

Kaynak: ADİK*, 1999 ve 2005’den yararlanılarak.

* ADİK: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi.

Azerbaycan’ın rekreasyonel potansiyeli göz önüne alındığında, ülkenin yılda 1 milyon kişiye dinlenme olanağı tanıyabileceği, ancak mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılmasının şart olduğu bildirilmektedir.

Öte yandan, Azerbaycan’da turizm ve gezi işlerinin organizasyonu, iç ve dış turizm kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla Bakü, Merdekan,

Sumgayıt, Gence, Mingeçevir, Naftalan, Nahçıvan, Beylegan, Eli Bayramlı,

Guba, Şamahı vb. yerlerde turizm danışma büroları kurulmuştur.

Azerbaycanli

Azerbaycanlı - esasen Azerbaycan, Irak, Türkiye, Gürcistan, Rusya, İran hem de diğer bazı devletlerde yaşayan ve ana dilleri Azerbaycan dili olan Türk halkı.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir